Điều khiển gập gương ô tô, dùng chung cho các loại xe (xe Fadil có loại dùng riêng). Điều khiển gập gương theo remote chìa khóa xe – Khi lắp đặt các tính năng khác trên xe không ảnh hưởng.

  • Bộ sản phẩm bảo gồm:

    Hộp điều khiển: 01
    Cáp và giắc đấu nối: 01

  • Hướng dẫn lắp đặt

Đây là sản phẩm cao cấp. Điều khiển bằng IC và Chip (Trên thi trường đa số là điều khiển bằng rơ le). Bộ sản phẩm an toàn, và bền bỉ.

Điều khiển gập gương ô tô, Điều khiển gập gương dùng chung, Điều khiển gập gương ô tô cao cấp, Điều khiển gập gương, Điều khiển gập gương các loại xe, bộ điều khiển gập gương ô tô, bộ điều khiển gập gương

Điều khiển gập gương theo remote chìa khóa xe – Khi lắp đặt các tính năng khác trên xe không ảnh hưởng.
Điều khiển gập gương ô tô, Điều khiển gập gương dùng chung, Điều khiển gập gương ô tô cao cấp, Điều khiển gập gương, Điều khiển gập gương các loại xe, bộ điều khiển gập gương ô tô, bộ điều khiển gập gương

Shop còn cung cấp các sản phẩm liên quan đến gương khác như: Gập gương lên kính tự động, độ khung gương, mô tơ gập gương, công tắc gập gương, điều khiển gập gương…

Điều khiển gập gương ô tô, Điều khiển gập gương dùng chung, Điều khiển gập gương ô tô cao cấp, Điều khiển gập gương, Điều khiển gập gương các loại xe, bộ điều khiển gập gương ô tô, bộ điều khiển gập gương

Có sơ đồ lắp đặt, thuận tiện cho việc lắp đặt trên xe. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Bạn khó khăn gì trong việc lắp đặt, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.