Công tắc gập gương chiếu hậu. Dùng cho xe độ gập gương hoặc thay thế công tắc gập gương hỏng. Lắp đặt dễ dàng. Khuôn đẹp. Kích thước 33mm x 22mm. Cách đấu nối như hình ảnh – Hướng dẫn đấu nối theo hộp điều khiển shop cung cấp.

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc gập gương, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc gập kính, chính hãng, Công tắc gập gương theo xe, Công tắc gập gương xịn, Công tắc gập gương chính hãng, Công tắc gập chiếu hậu gương chính hãng

Công tắc gập gương chiếu hậu có đèn – Công tắc có 5 sợi dây đấu nối:

 

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc gập gương, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc gập kính, chính hãng, Công tắc gập gương theo xe, Công tắc gập gương xịn, Công tắc gập gương chính hãng, Công tắc gập chiếu hậu gương chính hãng

Cách đấu nối như hình ảnh – Hướng dẫn đấu nối theo hộp điều khiển shop cung cấp.

Có 5 dây để đấu nối:

  • Dây xanh dương đấu vào cụp gương (Hoặc mở gương – Bạn có thể đảo) trên bộ điều khiển
  • Dây xanh lá đấu vào mở gương (Hoặc cụp gương – Bạn có thể đảo) trên bộ điều khiển
  • Dây trắng nối với cực dương Ác quy B+
  • Dây đỏ đấu vào ACC hoặc đấu chung với dây trắng và đấu vào cực dương của ác quy. Dùng cho đèn trên công tắc.
  • Dây đen đấu vào cực mát cực (-). Dùng cho đèn trên công tắc.

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc gập gương, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc gập kính, chính hãng, Công tắc gập gương theo xe, Công tắc gập gương xịn, Công tắc gập gương chính hãng, Công tắc gập chiếu hậu gương chính hãng

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc gập gương, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc gập kính, chính hãng, Công tắc gập gương theo xe, Công tắc gập gương xịn, Công tắc gập gương chính hãng, Công tắc gập chiếu hậu gương chính hãng