Cáp chia OBD2, cáp nối dài OBD2 cao cấp: Chất liệu nhựa cao cấp, dùng để nối dài OBD2, mở rộng thêm công OBD2, có thể sử dụng để thay thế cổng OBD trên xe bị hỏng. Đây là sản phẩm cao cấp chứ không phải lại  rẻ tiền, dành cho các bác thích đồ xịn.

Cáp chia OBD2, cáp nối dài OBD2 cao cấp, Cáp chia OBD2 cao cấp, cáp nối dài OBD2, Cáp chia OBD2 chính hãng, cáp nối dài OBD2 chính hãng, Cáp chia OBD2 xịn, Cáp chia OBD 2, Cáp chia OBD II hàng xịn

Hàng mới 100% và chất lượng cao
Loại vật liệu: Nhựa
Chiều dài: 20cm
Loại: Chia ra 2 cổng OBD đực để cắm thêm thiết bị mở rộng
Chức năng: cho ELM327, cho nối dài OBD2
Màu sắc: trắng và đen
Bao gồm: 1 x Bộ chia cáp OBD II

Cáp chia OBD2, cáp nối dài OBD2 cao cấp, Cáp chia OBD2 cao cấp, cáp nối dài OBD2, Cáp chia OBD2 chính hãng, cáp nối dài OBD2 chính hãng, Cáp chia OBD2 xịn, Cáp chia OBD 2, Cáp chia OBD II hàng xịn

Từ khóa: Cáp chia OBD2, cáp nối dài OBD2 cao cấp, Cáp chia OBD2 cao cấp, cáp nối dài OBD2, Cáp chia OBD2 chính hãng, cáp nối dài OBD2 chính hãng, Cáp chia OBD2 xịn, Cáp chia OBD 2, Cáp chia OBD II hàng xịn

Cáp chia OBD2, cáp nối dài OBD2 cao cấp, Cáp chia OBD2 cao cấp, cáp nối dài OBD2, Cáp chia OBD2 chính hãng, cáp nối dài OBD2 chính hãng, Cáp chia OBD2 xịn, Cáp chia OBD 2, Cáp chia OBD II hàng xịn Cáp chia OBD2, cáp nối dài OBD2 cao cấp, Cáp chia OBD2 cao cấp, cáp nối dài OBD2, Cáp chia OBD2 chính hãng, cáp nối dài OBD2 chính hãng, Cáp chia OBD2 xịn, Cáp chia OBD 2, Cáp chia OBD II hàng xịn