Băng dính 3M 1cm x 100cm. SẢn phẩm cho ô tô chuyên nghiệp. Độ dính + bám cao. Băng dính 2 mặt – Dùng dán chuyên nghiệp

băng dính 3M, bang dinh 3m chính hãng, băng dính trên ô tô, băng keo dán trên ô tô

Băng dính 3M