USB video out xuất video màn hình android ra màn hình gối, màn hình trần, màn hình ngoài

USB Video Out video out cho màn hình Android, USB to CVBS. cáp chức năng xuất màn hình trần, gối cho màn Android, USB video out xuất video màn hình android, USB video xuất video màn hình gối, USB video xuất video màn hình gối đầu

Sản phẩm như hình ảnh, 1 đầu USB cắm vào màn android và chia ra 2 cổng AV cho các màn hình khác.

Màn hình nhằm mục đích trang bị giải  trí cho người ngồi phía sau xem hoặc quan sát cùng màn hình chính.

Giá số lượng: 01 bộ

Phần mềm cài đặt: Liên hệ shop để cung cấp

Hướng dẫn cài đặt: xem video (đang cập nhật …)

Shop cung cấp màn hình gối đầu loại 10″ hoặc 12″ (Xem trên web nhé)

Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ shop để được cung cấp. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm.

Từ khóa: USB Video Out video out cho màn hình Android, USB to CVBS. cáp chức năng xuất màn hình trần, gối cho màn Android, USB video out xuất video màn hình android, USB video xuất video màn hình gối, USB video xuất video màn hình gối đầu