Module gập gương lên xuống kính Toyota Wigo 2023 – Sản phẩm mới lắp cho Toyota.

Bộ điều khiển nâng hạ kính + auto 1 chạm + hé kính 3cm . ( Tắt máy khóa cửa tự động lên kính. Hạ kính: Mở – Khóa – Mở. Lên kính: Khóa – khóa. Hé 3cm: Mở – Khóa – Mở – Khóa)

Module gập gương lên xuống kính Toyota Wigo 2023,Module gập gương lên xuống kính Wigo 2023, gập gương lên xuống kính Toyota Wigo 2023, gập gương lên xuống kính Wigo 2023, gập gương Wigo, gập gương toyota wigo

Sản phẩm bao gồm:

  • 01 module
  • 01 bộ cáp nối

Giắc cẵm chuẩn 100% không cần đấu nối dây ngoài.

Cắm là chạy

Module gập gương lên xuống kính Toyota Wigo 2023,Module gập gương lên xuống kính Wigo 2023, gập gương lên xuống kính Toyota Wigo 2023, gập gương lên xuống kính Wigo 2023, gập gương Wigo, gập gương toyota wigo

Từ khóa: Module gập gương lên xuống kính Toyota Wigo 2023,Module gập gương lên xuống kính Wigo 2023, gập gương lên xuống kính Toyota Wigo 2023, gập gương lên xuống kính Wigo 2023, gập gương Wigo, gập gương toyota wigo