Camera lề, camera trước, màn hình. Màn hình tích hợp cam lề, cam tiến hoặc cam lùi. Đấu nối độc lập, không liên quan đường điện trên ô tô. Ai cũng có thể làm được.

Màn hình tích hợp camera lề, Màn hình tích hợp camera trước, Màn hình tích hợp cam lùi, Màn hình có sẵn cam lề, Màn hình có sẵn cam lùi, Màn hình có sẵn camera trước ô tô

Bộ sản phẩm bao gồm:

  • – Màn hình gập 4.3″
  • – Camera trước. Có ốc chờ sẵn, lắp đặt không phải khoan đục
  • – Camera lề lắp trên gương. Có sẵn băng keo để Dán dưới gương chiếu hậu bên phụ
  • – Tẩu cắm điện trên ô tô hoặc đấu trực tiếp ACC – Công tắc chuyển đổi hai camera Sản phẩm nhỏ gọn, dễ lắp đặt, độ sắc nét Có video hướng dẫn lắp đặt (https://youtu.be/45bphTvYw1w)

Từ khóa: Màn hình tích hợp camera lề, Màn hình tích hợp camera trước, Màn hình tích hợp cam lùi, Màn hình có sẵn cam lề, Màn hình có sẵn cam lùi, Màn hình có sẵn camera trước ô tô