Khung xương Mazda 3 2020 – 2021, mô tơ gương Mazda 3

  • Bộ khung xương thay thế có Mazda 3 2020 – 2021.
  • Lắp zin theo gương, không phải gắn keo, dùng ốc vít để bắt như xe zin.
  • Bộ sản phẩm bao gồm: 1 bộ 2 khung xương, 1 đôi mô tơ phải trái

khung xương Mazda 3, mô tơ gương Mazda 3, thay khung xương Mazda3 2020-2021,thay khung xương Mazda3 2020, thay khung xương Mazda3 2021, khung xương Mazda 3, thay thế khung xương Mazda 3

Từ khóa: khung xương Mazda 3, mô tơ gương Mazda 3, thay khung xương Mazda3 2020-2021,thay khung xương Mazda3 2020, thay khung xương Mazda3 2021, khung xương Mazda 3, thay thế khung xương Mazda 3