Isuzu MU-X Module gập gương lên xuống kính

Bộ điều khiển nâng hạ kính + auto 1 chạm + hé kính 3cm . ( Tắt máy khóa cửa tự động lên kính. Hạ kính: Mở – Khóa – Mở. Lên kính: Khóa – khóa. Hé 3cm: Mở – Khóa – Mở – Khóa)

 Module gập gương lên xuống kính Isuzu Dmax 21-23.,Module gập gương lên xuống kính Dmax ., gập gương lên xuống kính Isuzu Dmax 21-23., gập gương lên xuống kính Dmax, gập gương Isuzu Dmax, gập gương Isuzu Dmax

Sản phẩm bao gồm:

  • 01 module
  • 01 bộ cáp nối

Giắc cẵm chuẩn 100% không cần đấu nối dây ngoài.

Cắm là chạy

Module gập gương lên xuống kính Isuzu Dmax 21-23.,Module gập gương lên xuống kính Dmax ., gập gương lên xuống kính Isuzu Dmax 21-23., gập gương lên xuống kính Dmax, gập gương Isuzu Dmax, gập gương Isuzu Dmax

Từ khóa: Module gập gương lên xuống kính Isuzu mu-x, Module gập gương lên xuống kính mu-x, gập gương lên xuống kính Isuzu MU-X, gập gương lên xuống kính Dmax, gập gương Isuzu MU-X, gập gương Isuzu MU-X, gập gương lên xuống kính Isuzu mux