Hộp tỳ tay Honda City 2021 – Thiết kế riêng cho xe Honda City 2021. Bạn đặt lên là xong, không cần khoan vít, chân ôm khít, chắc chắn.

  • Thân hộp bằng nhực cứng,
  • Nắp bọc da êm ái
  • Có 7 cổng usb tiện dụng
  • Chân hộp vừa với bệ xe
  • Đặt lên là dùng

Hình ảnh sản thực tế:

Hộp tỳ tay Honda City 2021, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay Honda City, Hộp tỳ tay City, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay xe City 2021

Hốc đặt hộp trên xe Honda city 2021

Hộp tỳ tay Honda City 2021, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay Honda City, Hộp tỳ tay City, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay xe City 2021

Hộp được lắp sẵn trước khi giao hàng.

Hộp tỳ tay Honda City 2021, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay Honda City, Hộp tỳ tay City, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay xe City 2021

Chân hộp vừa với bệ trên xe.

Hộp tỳ tay Honda City 2021, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay Honda City, Hộp tỳ tay City, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay xe City 2021

Tiện dụng và thẩm mỹ.

Hộp tỳ tay Honda City 2021, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay Honda City, Hộp tỳ tay City, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay xe City 2021

Ảnh chụp thực tế tại Shop

Từ khóa: Hộp tỳ tay Honda City 2021, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay Honda City, Hộp tỳ tay City, Hộp tỳ tay City 2021, Hộp tỳ tay xe City 2021