Gương chiếu hậu Huyndai i30 (Bên trái, bên lái xe), gương đã qua sử dụng, hàng theo xe , chính hãng của Hyundai. Gương đang hoạt động tốt. Đầy đủ tính năng như: Đèn xi nhanh, mô tơ gương, mô tơ điều khiển mặt gương, sấy gướng… Ảnh thực tế như shop đã chụp. Shop đã test các tính năng đều hoạt động tốt.

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái

Gương chiếu hậu Huyndai i30, Gương chiếu hậu i30, Gương chiếu hậu xe i30, Gương chiếu hậu ô tô i30, Gương chiếu hậu Huyndai i30 bên trái