Đĩa gắn máy đánh bóng lệch tâm

Ảnh sản phẩm thực tế

Đĩa có lỗ thông gió

Chất liệu: nhựa, hợp kim

Hàng chất lượng cao

Đường kính: 5″

Đĩa gắn máy đánh bóng lệch tâm, phớt máy đánh bóng lệch tâm, đĩa máy đánh bóng lệch tâm, đệm máy đánh bóng lệch tâm, đĩa máy lệch tâm

Từ khóa: phớt máy đánh bóng lệch tâm, đĩa máy đánh bóng lệch tâm, đệm máy đánh bóng lệch tâm, đĩa máy lệch tâm