Đèn Xi Nhan Gương chiếu hậu dòng xe Toyota. Dùng để thay thế bảo vệ đnè xin nhan các dòng xe như: Toyota Corolla, Camry, Yaris, Prius, Avalon, Venza, Innova, Wigo … Lắp đặt đơn giản, giao hàng toàn quốc. Có thể lựa chọn bên trái, hoặc bên phải xi nhan gương.

Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu Toyota, Đèn Xi Nhan Gương Corolla, Đèn Xi Nhan Gương Camry, Đèn Xi Nhan Gương Yaris, Đèn Xi Nhan Gương, Đèn Xi Nhan Gương Prius, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Venza, Đèn Xi Nhan Gương Wigo, Đèn Xi Nhan Gương Innova

Dùng cho xe : Toyota Corolla, Camry, Yaris, Prius, Avalon, Venza, Innova, Wigo …

Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu Toyota, Đèn Xi Nhan Gương Corolla, Đèn Xi Nhan Gương Camry, Đèn Xi Nhan Gương Yaris, Đèn Xi Nhan Gương, Đèn Xi Nhan Gương Prius, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Venza, Đèn Xi Nhan Gương Wigo, Đèn Xi Nhan Gương Innova

Loại sản phẩm: Tín hiệu rẽ Màu sắc: đen + bạc Chất liệu: ABS Kích thước khoảng: 119 * 37cm

Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu Toyota, Đèn Xi Nhan Gương Corolla, Đèn Xi Nhan Gương Camry, Đèn Xi Nhan Gương Yaris, Đèn Xi Nhan Gương, Đèn Xi Nhan Gương Prius, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Venza, Đèn Xi Nhan Gương Wigo, Đèn Xi Nhan Gương Innova

Nội dung: 1 cái * Đèn báo tín hiệu gương bên trái hoặc phải

Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu Toyota, Đèn Xi Nhan Gương Corolla, Đèn Xi Nhan Gương Camry, Đèn Xi Nhan Gương Yaris, Đèn Xi Nhan Gương, Đèn Xi Nhan Gương Prius, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Venza, Đèn Xi Nhan Gương Wigo, Đèn Xi Nhan Gương Innova

Lưu ý: Ánh sáng chụp và cách hiển thị khác nhau có thể khiến màu sắc của vật phẩm trong ảnh hơi khác so với hàng thật. Sai số cho phép đo là +/- 1-3cm..

Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu Toyota, Đèn Xi Nhan Gương Corolla, Đèn Xi Nhan Gương Camry, Đèn Xi Nhan Gương Yaris, Đèn Xi Nhan Gương, Đèn Xi Nhan Gương Prius, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Venza, Đèn Xi Nhan Gương Wigo, Đèn Xi Nhan Gương Innova

Từ khóa: , Đèn Xi Nhan Gương Altis

Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu Toyota, Đèn Xi Nhan Gương Corolla, Đèn Xi Nhan Gương Camry, Đèn Xi Nhan Gương Yaris, Đèn Xi Nhan Gương, Đèn Xi Nhan Gương Prius, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Chiếu Hậu, Đèn Xi Nhan Gương Avalon, Đèn Xi Nhan Gương Venza, Đèn Xi Nhan Gương Wigo, Đèn Xi Nhan Gương Innova