• Đèn LED lùi này có 27 bóng tạo góc nhìn 360 ° với ánh sáng tốt hơn, giảm nhiệt độ tỏa ra. Thiết kế theo hình trụ, dễ dàng cài đặt, chỉ cần thay thế bóng đèn cũ và xoáy vào tiếp điểm.
  • Bóng đèn tiết kiệm năng lượng hoạt động trong phạm vi rộng 10-30V và được thiết kế để kéo dài 30.000 giờ trên xe ô tô, tuổi thọ kéo dài 25 lần hơn bóng đèn sợi đốt.
  • Ánh sáng phát ra: màu trắng.

Đèn led lùi cho ô tô, Đèn led lùi cho ô tô, lăp Đèn led lùi cho ô tô, đèn led lùi, đèn led, đèn led ô tô, lắp đèn led ô tô, bóng đèn led lùi, bóng đèn lùi ô tô

Đèn led lùi cho ô tô, Đèn led lùi cho ô tô, lăp Đèn led lùi cho ô tô, đèn led lùi, đèn led, đèn led ô tô, lắp đèn led ô tô, bóng đèn led lùi, bóng đèn lùi ô tô

Đèn led trần ô tô, đèn led ô tô, đèn led lắp trần ô tô, bóng đèn led trần ô tô, thay bóng led trần ô tô, đèn led lắp trần, đèn led trần, bóng đèn led ô tô

Đèn led lùi cho ô tô, Đèn led lùi cho ô tô, lăp Đèn led lùi cho ô tô, đèn led lùi, đèn led, đèn led ô tô, lắp đèn led ô tô, bóng đèn led lùi, bóng đèn lùi ô tô

Đèn led trần ô tô, đèn led ô tô, đèn led lắp trần ô tô, bóng đèn led trần ô tô, thay bóng led trần ô tô, đèn led lắp trần, đèn led trần, bóng đèn led ô tô

Đèn led lùi cho ô tô, Đèn led lùi cho ô tô, lăp Đèn led lùi cho ô tô, đèn led lùi, đèn led, đèn led ô tô, lắp đèn led ô tô, bóng đèn led lùi, bóng đèn lùi ô tô