Đèn cảnh báo điểm mù trên ô tô: Dùng để thay thế đèn của hệ thống cảnh báo điểm mù trên xe ô tô.

Đèn cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù lắp trong gương, Đèn cảnh báo điểm mù cột A

  • Mẫu sản phẩm: Như ảnh chụp
  • Giắc nối: 4 chân
  • Điện áp: 5V
  • Độ dài: 15cm đến 20 cm
  • Có 2 mẫu như ảnh: Mẫu đèn lắp trực tiếp trên gương và mẫu đèn dán cột A. Giá tiền như nhau. Quý khách đặt hàng mẫu nào thì ghi vào phần ghi chú.
  • Giá trên web là: 02 chiếc (1 đôi)

Đèn cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù lắp trong gương, Đèn cảnh báo điểm mù cột A

Đèn cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù lắp trong gương, Đèn cảnh báo điểm mù cột A

Từ khóa: Đèn cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù trên ô tô, Đèn cảnh báo điểm mù lắp trong gương, Đèn cảnh báo điểm mù cột A