Đầu van báo áp suất lốp ô tô, Bộ 4 nút gắn van giám sát áp suất lốp

Cảm biến áp suất lốp gắn ngoài

  • Mặt hàng này cảnh báo trực quan cho bạn khi áp suất lốp không đủ và tránh hao mòn lốp sớm hoặc bị bơm lốp từ lốp dưới bơm hơi
  • Màu xanh lá cây cho thấy áp suất lốp là bình thường.
  • Màu vàng cho thấy áp suất không đủ khoảng 10%.
  • Màu đỏ cảnh báo bạn rằng áp suất không đủ ít nhất 25%.
  • Phù hợp với bất kỳ đầu van bánh xe hiện có kích thước tiêu chuẩn

Đầu van báo áp suất lốp ô tô, Bộ 4 nút gắn van giám sát áp suất lốp, đầu van kiểm tra áp suất lốp, đầu van báo ap suất lốp, đầu van cho biết áp suất lốp, đầu van ô tô, đầu van kiểm tra hơi ô tô, van ô tô, van báo hơi lốp ô tô

Các tính năng:
Chất liệu: thép không gỉ
Khoảng áp: 2.0/2.2/2.4bar
Kích thước: 2.5cm x 1cm
Phù hợp với bất kỳ đầu van bánh xe hiện có kích thước tiêu chuẩn.
Trực quan cảnh báo bạn khi áp suất lốp thấp để giúp đỡ tránh hao mòn lốp sớm hoặc bị bơm lốp từ lốp dưới bơm hơi.

Đầu van báo áp suất lốp ô tô, Bộ 4 nút gắn van giám sát áp suất lốp, đầu van kiểm tra áp suất lốp, đầu van báo ap suất lốp, đầu van cho biết áp suất lốp, đầu van ô tô, đầu van kiểm tra hơi ô tô, van ô tô, van báo hơi lốp ô tô

Chỉ dẫn Màu sắc:
Màu xanh lá cây cho thấy áp suất lốp là bình thường.
Màu vàng cho thấy áp lực giảm khoảng 5 pound.
Màu đỏ cảnh báo bạn rằng áp lực giảm ít nhất 10 pound.

Đầu van báo áp suất lốp ô tô, Bộ 4 nút gắn van giám sát áp suất lốp, đầu van kiểm tra áp suất lốp, đầu van báo ap suất lốp, đầu van cho biết áp suất lốp, đầu van ô tô, đầu van kiểm tra hơi ô tô, van ô tô, van báo hơi lốp ô tô

Gói bao gồm: Thanh kiểm tra áp suất lốp xe hơi 4 chiếc

Đầu van báo áp suất lốp ô tô, Bộ 4 nút gắn van giám sát áp suất lốp, đầu van kiểm tra áp suất lốp, đầu van báo ap suất lốp, đầu van cho biết áp suất lốp, đầu van ô tô, đầu van kiểm tra hơi ô tô, van ô tô, van báo hơi lốp ô tô

Từ khóa: Đầu van báo áp suất lốp ô tô, Bộ 4 nút gắn van giám sát áp suất lốp, đầu van kiểm tra áp suất lốp, đầu van báo ap suất lốp, đầu van cho biết áp suất lốp, đầu van ô tô, đầu van kiểm tra hơi ô tô, van ô tô, van báo hơi lốp ô tô