Dùng để đánh bóng bề mặt sơn ô tô

Độ mịn 1000 đến 2000 chứa đựng chất làm bóng sơn

Chỉ cần 1 chai là đủ (Không cần nhiều mức mịn)

Rất tiện dụng, dễ làm

Dung tích: 1 lít

Hình ảnh chụp thực tế:

Bát đánh bóng ô tô, Bát đánh bóng sơn ô tô, đánh bóng ô tô, dung dịch đánh bóng ô tô, nước đánh bóng ô tô

Từ khóa: Bát đánh bóng ô tô, Bát đánh bóng sơn ô tô, đánh bóng ô tô, dung dịch đánh bóng ô tô, nước đánh bóng ô tô