Công tắc điều khiển gương chiếu hậu ô tô dùng chung cho các loại xe ô tô. Dùng thay thế cho công tắc xe một số dòng xe Ford hoặc độ gương điện.

Công tắc điều khiển gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô ford

  • Sản phẩm bao gồm: 01 công tắc (như hình).
  • Không bao gồm cáp, dây điện
  • Lỗ khoan tròn, tiện dụng cho việc độ công tắc ở các vị trí chờ.
  • Đẹp, chuyên nghiệp, đồng bộ
  • Lắp đặt dễ dàng

Công tắc điều khiển gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô ford

Từ khóa: Công tắc điều khiển gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô

Công tắc điều khiển gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu ô tô, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu ô tô, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc gương chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô, Công tắc kính chiếu hậu ô tô