Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE. Như các bạn đã biết, các hãng xe sang, hoặc đời mới luôn có bộ Chìa khóa thông minh Start Stop trên xe. Giờ đây Bạn có thể trang bị cho xe Bạn bộ Chìa khóa thông minh Start Stop không còn quá đắt, chỉ với hơn 2 triệu đồng bạn đã có bộ Chìa khóa thông minh Start Stop chính hãng, bảo hành 12 tháng.

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

Gói sản phẩm bao gồm có: 8 món

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

Bộ chìa khóa thông minh bao gồm:

  • Bộ điều khiển trung tâm: 01
  • Chìa khóa remote: 02
  • Bảng nhập mật khẩu bằng tay: 01
  • Cáp đối nối ổ khóa: 01
  • Anten thu nhận tín hiệu Remote: 03
  • Bộ cáp điện đấu nối đến các thành phần: 01
  • Nút Start/Stop: 01

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

Chức năng sản phẩm:

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

 

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

 

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

Lựa chọn mẫu chìa khóa theo xe

  • Chìa khóa được làm giống như chìa khóa xe các hãng, thiết kế tinh xảo, cảm giác chắc chắn khi cầm trên tay.
  • Bộ sản phẩm đáp ứng hầu hết các dòng xe có tại Việt Nam
  • Các mẫu khóa cơ bản cho xe: Toyota, Mazda, Hyundai, Mitsu, Kia, Honda, Suzuki …

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

Ảnh thực tế tại shop

Chìa khóa thông minh Start Stop OVI PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop PKE, Chìa khóa thông minh Start Stop, Chìa khóa thông minh, Chìa khóa thông minh smartkey, Chìa khóa thông minh Start/Stop, Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE

Chìa khóa thông minh StartStop,Start Stop OVI, Start Stop PKE, Start Stop OVI PKE – Sản phẩm chính hãng

 

Nút start stop đề nổ từ xa bằng remote theo xe

Chìa khóa thông minh Start Stop