Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách, thủng – Dùng ùng cho ghế da xịn hoặc giả da

Bộ dụng cụ bao gồm:

  • 7 hộp màu để pha trộn
  • 1 hộp keo bả
  • 6 công cụ để thao tác

Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách thủng, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô, vá ghế ô tô, dụng cụ vá ghế ô tô

Từ khóa: Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách thủng, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô, vá ghế ô tô, dụng cụ vá ghế ô tô

Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách thủng, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô, vá ghế ô tô, dụng cụ vá ghế ô tô Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô bị rách thủng, Bộ dụng cụ vá ghế ô tô, vá ghế ô tô, dụng cụ vá ghế ô tô