Bình xịt tẩy nhựa đường, băng keo CarSkill

  • Dung tích 450ml
  • Dạng xịt, nhanh, tiện lợi
  • Tác dụng:
  • Xịt nhựa đường bám trên xe
  • Xịt, tẩy băng dính, băng keo và các chất bẩn cứng đầu khác
  • Làm sạch vết bẩn, phục hồi nguyên bản như ban đầu
  • Không làm tổn hại bề mặt nhựa, sơn
  • Có thể dung chung cho để vệ sinh xe máy hoặc các vết bẩn khác trong gia đình
  • Bạn rất nên có một hộp trong gia đình đê sử dụng

Tẩy nhựa đường trên ô tô, tẩy băng dính trên ô tô, tẩy vết bẩn trên ô tô, chai xịt tẩy nhựa đường, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, sonax tar remover - tẩy nhựa đường, dung dịch tẩy nhựa đường xe ô tô, cách tẩy nhựa đường dính trên xe ô tô, cách tẩy nhựa đường trên nền nhà, dung dịch tẩy keo nhựa đường 3m Tẩy nhựa đường trên ô tô, tẩy băng dính trên ô tô, tẩy vết bẩn trên ô tô, chai xịt tẩy nhựa đường, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, sonax tar remover - tẩy nhựa đường, dung dịch tẩy nhựa đường xe ô tô, cách tẩy nhựa đường dính trên xe ô tô, cách tẩy nhựa đường trên nền nhà, dung dịch tẩy keo nhựa đường 3m Tẩy nhựa đường trên ô tô, tẩy băng dính trên ô tô, tẩy vết bẩn trên ô tô, chai xịt tẩy nhựa đường, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, sonax tar remover - tẩy nhựa đường, dung dịch tẩy nhựa đường xe ô tô, cách tẩy nhựa đường dính trên xe ô tô, cách tẩy nhựa đường trên nền nhà, dung dịch tẩy keo nhựa đường 3m Tẩy nhựa đường trên ô tô, tẩy băng dính trên ô tô, tẩy vết bẩn trên ô tô, chai xịt tẩy nhựa đường, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, sonax tar remover - tẩy nhựa đường, dung dịch tẩy nhựa đường xe ô tô, cách tẩy nhựa đường dính trên xe ô tô, cách tẩy nhựa đường trên nền nhà, dung dịch tẩy keo nhựa đường 3m

Tẩy nhựa đường trên ô tô, tẩy băng dính trên ô tô, tẩy vết bẩn trên ô tô, chai xịt tẩy nhựa đường, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, chai xịt tẩy nhựa đường 3m, sonax tar remover – tẩy nhựa đường, dung dịch tẩy nhựa đường xe ô tô, cách tẩy nhựa đường dính trên xe ô tô, cách tẩy nhựa đường trên nền nhà, dung dịch tẩy keo nhựa đường 3m